Grakchus Tyberiusz
 
Encyklopedia PWN
dążył do przeprowadzenia reformy agrarnej, której celem było odrodzenie warstwy drobnych rolników i, w konsekwencji, zwiększenia liczebności armii rzym.; 133 na jego wniosek uchwalono ustawę ograniczającą (do 1000 jugera = ok. 250 ha) areał ziemi pochodzącej z ager publicus, będącej w posiadaniu prywatnych właścicieli; powołał komisję do podziału pozostałych gruntów z ager publicus; działalność Tyberiusza Grakchusa wywołała ostry sprzeciw ze strony wielkich posiadaczy ziemskich; zginął, wraz z 300 niewolnikami, w zamieszkach podczas wyborów na rok 132.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia