Grakchus Tyberiusz
 
Encyklopedia PWN
2-krotnie poseł do króla Filipa V Macedońskiego (190 i 185); trybun plebejski 187 lub 184; jako edyl kurulny 182 wydał tak bogate igrzyska, że senat wyznaczył na przyszłość maks. nakłady na ten cel; jako pretor 180 walczył z Celtyberami w Hiszpanii Bliższej, zawarł z nimi traktat pokojowy i odbył w Rzymie triumf; jako konsul 177 walczył z Ilienami i Balarami na Sardynii, po powrocie odbył drugi triumf; cenzor 169, wybudował bazylikę Sempronia w Rzymie i doprowadził do zapisania wyzwoleńców w jednej tylko spośród tribus miejskich; 163 konsul po raz drugi; augur od ok. 204 do śmierci.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia