Gogacz Mieczysław
 
Encyklopedia PWN
Gogacz Mieczysław, ur. 17 XI 1926, Nadbrzeż k. Rypina,
filozof;
od 1954 wykładowca na KUL, od 1966 ATK (od 1999 Uniw. Kard. S. Wyszyńskiego; od 1973 profesor); przedstawiciel tomizmu, w którym reprezentuje tendencję oczyszczenia myśli św. Tomasza z Akwinu z naleciałości arystotelizmu i neoplatonizmu; zajmuje się historią filozofii średniow., metafiz. zagadnieniem bytu i osoby, także zagadnieniami teodycei, teorii poznania, etyki, pedagogiki, teorii kultury, mistyki i życia rel.; Człowiek i jego relacje (1985), Filozoficzne aspekty mistyki (1985), Szkice o kulturze (1985), Ku etyce chronienia osób (1991), Osoba zadaniem pedagogiki (1997).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia