Ghana. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Ghana. Ustrój polityczny.
Zgodnie z konstytucją z 1993 Ghana jest republiką, na czele której stoi prezydent — głowa państwa i szef rządu, wybierany w wyborach powszechnych na 4-letnią kadencję. Władzę ustawodawczą sprawuje 1-izbowy parlament o 4-letniej kadencji, w którego skład wchodzi 200 deputowanych, z wyborów powszechnych. Władza wykonawcza należy do rządu, powoływanego i kierowanego przez prezydenta.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia