Ghana. Gospodarka
 
Encyklopedia PWN
Ghana. Gospodarka.
Kraj rolniczy z rozwijającym się przemysłem przetwórczym. U progu niepodległości jeden z bogatszych krajów Afryki. Po uzyskaniu niepodległości rozpoczął się długoletni kryzys gospodarczy, spowodowany błędną polityką ekonomiczną oraz spadkiem cen surowców na rynku światowym. Na przełomie lat 80. i 90. XX w., w wyniku podjętych reform w gospodarce nastąpiła pewna poprawa. Produkt krajowy brutto wg parytetu siły nabywczej 1,4 tys. dolarów USA na 1 mieszkańca (2007); 37,3% PKB wytwarza rolnictwo, 37,5% usługi (głównie handel), 25,3% przemysł (2006).
Przemysł. Wydobycie boksytów, rudy manganu, diamentów, złota; niewielkie podmor. złoża ropy naftowej. Podstawą rozwoju przemysłu przetwórczego jest energia elektryczna (5,4 mld kW · h, 2003) produkowana w elektrowniach wodnych (Akosombo, Kpong, Brong Ahfo) i eksportowana do krajów sąsiednich, w kraju zużywana gł. w hucie aluminium w Tema; przemysł petrochemiczny, cementowy, włók., spoż., środków transportu (montownie samochodów); gł. ośr. przem.: Akra, Sekondi-Takoradi, Kumasi.
Rolnictwo. Podstawą rolnictwa jest uprawa kakaowca (w małych gospodarstwach, gł. w Aszanti); w zbiorach ziarna kakaowego (736 tys. t, 2004) Ghana zajmuje 2. miejsce w świecie po Wybrzeżu Kości Słoniowej; inne uprawy towarowe: palma olejowa, tytoń, cytrusy, orzeszki ziemne, trzcina cukrowa, kawa; gł. rośliny żywieniowe: maniok, jam, banan plantan, kukurydza, a na północy proso i sorgo; hodowla (gł. bydła) ograniczona do północnej i południowo-wschodniej części kraju, gdzie nie występuje mucha tse-tse; grunty orne zajmują 20% pow. kraju; na południowym zachodzie eksploatacja lasów (lasy stanowią 28% pow. kraju); na wybrzeżu i w zbiorniku Wolta — rybołówstwo.
Transport i łączność. Długość linii kol. 953 km (wąskotorowa), drogowych — 42,6 tys. km (w tym 3,3 tys. km utwardzone); gł. porty mor.: Tema, Sekondi-Takoradi; 12 lotnisk, w tym międzynarodowy port lotniczy w Akrze.
Turystyka. Gh. jest jednym z najbardziej atrakcyjnych krajów nad Zat. Gwinejską. Rocznie przybywa tu ok. 350–400 tys. turystów; wpływy z turystyki w 2003 wyniosły 414 mln dol. USA.
Handel zagraniczny. Wartość eksportu 2,9 mld dol. USA, import 4,3 mld dol. USA (2005); eksport ziarna kakaowego, tlenku glinu, rudy manganu, diamentów, złota, ryb (tuńczyk), drewna; import żywności, produktów naft., maszyn i urządzeń; handel gł. z Holandią, Nigerią, Wielką Brytanią, USA, Chinami, Belgią.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia