Ghana. Nauka
 
Encyklopedia PWN
Ghana. Nauka.
Najwyższą instytucją nauk. w Ghanie jest Akad. Sztuk i Nauk Ghany w Akrze (zał. 1959); jest ona korporacją uczonych i instytucją kierującą badaniami nauk. finansowanymi przez państwo; podlega jej 12 instytutów nauk.-badawczych i biuro Encyklopedia Africa, która ma być wspólnym dziełem uczonych Czarnej Afryki; agencją rządową do kierowania badaniami nauk. podstawowymi i stosowanymi jest Rada Badań Nauk. i Przem. w Akrze (powołana 1959); podlega jej 12 centralnych ośr. badawczych. W Ghanie działają 4 uczelnie typu akademickiego: uniw. w m. Legon k. Akry (zał. 1948 jako wyższa szkoła, 1961 przekształcona w uniw.), politechnika. w Kumasi (zał. 1951), uniw. w Cape Coast (zał. 1962), akad. med. w Akrze (zał. 1964); ponadto w Ghanie działa kilka wyższych szkół zawodowych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia