Gambia. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Gambia. Ustrój polityczny.
Zgodnie z konstytucją z 1997 Gambia jest republiką, z prezydentem jako głową państwa i szefem rządu, wybieranym w wyborach powszechnych na 5-letnią kadencję. Władza ustawodawcza należy do 1-izbowego Zgromadzenia Narodowego, składającego się z 49 deputowanych (44 wybieranych w wyborach powszechnych, 5 mianowanych przez prezydenta), o 5-letniej kadencji. Władzę wykonawczą sprawuje rząd powoływany i kierowany przez prezydenta.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia