Gambia. Gospodarka
 
Encyklopedia PWN
Gambia. Gospodarka.
Słabo rozwinięty kraj rolniczy; produkt krajowy brutto wg parytetu siły nabywczej na 1 mieszkańca — 800 dolarów USA (2007). Zadłużenie zagraniczne 629 mld dolarów USA (2003).
Przemysł. Nieliczne zakłady przemysłu spoż. (gł. olejarskiego), włók., drzewnego, obuwniczego.
Rolnictwo. Rolnictwo zatrudnia 75% ludności zawodowo czynnej i wytwarza 31% PKB (2005); gł. uprawą są orzeszki ziemne, poza tym uprawa ryżu, kukurydzy, prosa, sorga, manioku, palmy olejowej, bawełny (zbiory upraw b. zmienne); hodowla bydła, owiec, kóz; w rejonie nadmor. ważną rolę odgrywa rybołówstwo.
Transport i łączność. Sieć drogowa słabo rozwinięta; brak linii kol.; gł. szlakiem komunik. jest rz. Gambia, żegl. na dł. ponad 460 km (od Fatoto); jedyny port mor. Bandżul; międzynarodowy port lotniczy Yundum (w pobliżu m. Bandżul).
Turystyka. Liczba turystów zagr. (gł. z Wielkiej Brytanii i krajów skand.) wzrosła z 20 tys. w 1977 do 72 tys. w 1996–97; odwiedzających przyciągają gł. nadmor. plaże i niskie ceny usług. 2000 wpływy z turystyki wyniosły 48 mln dol. USA (ok. 1/3 wartości eksportu).
Handel zagraniczny. Eksport 140 mln dol. USA, import 197 mln dol. USA (2005); wywóz gł. orzeszków ziemnych oraz oleju arachidowego i palmowego, warzyw, ryb i ptzetworów rybnych; import gł. żywności i żywych zwierząt, także maszyn i sprzętu transportowego; gł. partnerzy handl.: kraje UE (W. Brytania), Indie, Chiny, Senegal.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia