Fundusz Kultury Narodowej
 
Encyklopedia PWN
Fundusz Kultury Narodowej,
instytucja o charakterze państw. fundacji, powołana 1928, z siedzibą w Warszawie;
działał do 1939; F.K.N. był dotowany przez państwo i wspomagany przez wpłaty prywatnych osób i instytucji; mimo, że na jego czele stał Komitet, którego przewodniczącym był prezes Rady Ministrów, F.K.N. był niezależny i samorządny; w radzie i komisjach Funduszu zasiadali wybitni uczeni i artyści; zadaniem Funduszu było popieranie pol. twórczości nauk. i artyst. za pomocą: zasiłków i stypendiów dla indywidualnych osób, dotacji dla wydawnictw oraz subwencji dla placówek i zespołów nauk. i artyst. (subwencje na realizację ściśle określonych przedsięwzięć nauk. i badawczych otrzymywały m.in. Polska Akademia Umiejętności i towarzystwa naukowe); dyrektorem F.K.N. przez cały okres jego działalności był S. Michalski, kier. działu nauk. Kasy im. J. Mianowskiego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia