„Formiści”
 
Encyklopedia PWN
„Formiści”,
czasopismo ugrupowania artystycznego
Formiści, poświęcone sztukom plast., teorii sztuki oraz literaturze; zamieszczało też reprodukcje prac artystów należących do awangardy, utwory poet., przegląd wydarzeń artyst.; ukazywało się X 1913–VI 1921 w Krakowie (drukowane w Muzeum Przemysłowym) w małym formacie (16o) i skromnej dwubarwnej szacie edytorskiej; wydawcy i redaktorzy: T. Czyżewski i L. Chwistek (nr 1–3), Czyżewski i K. Winkler (pozostałe numery); współpracownicy i autorzy m.in.: J. Hrynkowski, B. Jasieński, L. Lille, S. Młodożeniec, A. i Z. Pronaszkowie, S.I. Witkiewicz, L. Zborowski, a także H. Arp, G. Apollinaire, W. Chlebnikow, W. Majakowski.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia