Filioque
 
Encyklopedia PWN
Filioque
[łac., ‘i od syna’],
formuła teologiczna wyrażająca myśl, że w Trójcy Świętej Duch pochodzi od Ojca i Syna jako od jednej zasady;
teologię Filioque formułowali Ojcowie Kościoła zachodniego (święty Ambroży, Rufin z Akwilei, Hilary z Poitiers, święty Augustyn), po IV w. formuła Filioque została przyjęta przez zachodnią tradycję kościelną, od VI w. wprowadzana przez zachodnie synody do nicejsko-konstantynopolitańskiego symbolu wiary, od XI w. — oficjalnie uznana przez Rzym; Filioque spotkało się ze sprzeciwem ze strony Kościoła wschodniego, który przyjmuje formułę, że Duch Święty pochodzi tylko od Ojca; spór o Filioque stał się jedną z głównych kontrowersji między Kościołami zachodnim i wschodnim, która przesądziła o powstaniu schizmy wschodniej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia