unia florencka
 
Encyklopedia PWN
unia florencka 1439,
unia zawarta na soborze we Florencji 6 VII 1439 między ces. bizant. Janem VIII Paleologiem a papieżem Eugeniuszem IV jako akt pojednania między Kościołem rzymskokatol. a Kościołem wschodnim (prawosł.);
która w bulli o jedności Laetentur coeli przyjęła wspólne wyznanie wiary (zwłaszcza formułę Filioque), uznała papieża za głowę Kościoła i zaakceptowała odrębności liturgiczne i kanoniczne Kościołów wschodnich; unia nie okazała się trwała.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia