Eugeniusz IV
 
Encyklopedia PWN
Eugeniusz IV, Gabriele Condulmaro, ur. ok. 1383, Wenecja, zm. 23 II 1447, Rzym,
papież od 1431;
od 1407 biskup Sieny, od 1408 kardynał; 1431 otworzył sobór bazylejski, którego obrady zostały następnie przeniesione do Ferrary i Florencji (rezydencja papieża 1434–43); dążył do umocnienia pozycji papiestwa, przezwyciężając soborowe idee koncyliaryzmu, oraz do zakończenia schizmy zachodniej; organizator krucjaty antytur. zakończonej 1444 klęską pod Warną; zawarł unię florencką z Kościołem prawosławnym (1439) i z kilkoma innymi Kościołami wschodnimi.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia