symbole wiary
 
Encyklopedia PWN
symbole wiary,
przyjęte w Kościele krótkie i obowiązujące wszystkich wiernych formuły wyznań wiary (syntezy wiary).
Najbardziej znane: 1) Apostolski skład wiary; 2) Atanazjański skład wiary; 3) Nicejsko-konstantynopolitański skład wiary; przyjęty na soborze w Nicei (325) i uzupełniony na soborze w Konstantynopolu (381); synod w Toledo (589) wprowadził do tego symbolu 2 dodatki: Deum de Deo [‘Bóg z Boga’] oraz Filioque [‘i od Syna’] w zwrocie qui ex Patre Filioque procedit [‘Duch Święty pochodzi od Ojca i Syna’]; chrześc. Wschód sprzeciwił się zwłaszcza temu drugiemu dodatkowi ponieważ nie odpowiada on, zdaniem teologów prawosł., terminologii bibl. i nie został usankcjonowany przez sobór powszechny; o ile Apostolski skład wiary i Atanazjański skład wiary są przyjmowane tylko w tradycji zachodniej, o tyle Nicejsko-konstantynopolitański skład wiary, pomijając kwestię Filioque, jest wyznaniem jednoczącym Kościoły chrześc.; symbolami wiary nazywane są również wyznania wiary niektórych synodów i soborów (toledańskiego, laterańskiego, lyońskiego i trydenckiego).
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia