Eulera równania ruchu obrotowego
 
Encyklopedia PWN
Eulera równania ruchu obrotowego,
dynamiczne i kinematyczne równania ruchu obrotowego bryły sztywnej wokół jej środka masy lub punktu nieruchomego;
równania dynamiczne w układzie odniesienia związanym z bryłą sztywną mają postać:
gdzie Ix′, Iy′, Iz′ — momenty bezwładności względem trzech prostopadłych do siebie gł. osi bezwładności bryły (przy obrocie wokół rozważanego punktu), ωx′, ωy′, ωz′ — rzuty chwilowej prędkości kątowej na osie; Mx′, My′, Mz′ — momenty sił względem osi, t — czas. Równania dynamiczne całkuje się po ich uzupełnieniu trzema równaniami kinematycznymi wiążącymi wartości rzutów ωx′, ωy′, ωz′ z pochodnymi względem czasu kątów Eulera (φ, θ, ψ ) określających położenie osi układu związanego z bryłą sztywną:
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia