Etiopia. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Etiopia. Ustrój polityczny.
Zgodnie z konstytucją z 1994 Etiopia jest republiką federalną, z prezydentem, wybieranym przez parlament na 6-letnią kadencję, jako głową państwa. Organem władzy ustawodawczej jest 2-izbowy parlament (Zgromadzenie Federalne) składający się z Rady Przedstawicieli Ludowych (548 deputowanych, wybieranych w wyborach powszechnych na 5 lat) i Rady Federacji (117 członków, wybieranych pośrednio reprezentantów poszczególnych grup etnicznych). Władzę wykonawczą sprawuje rząd, na którego czele stoi premier powoływany przez parlament.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia