Etiopia. Warunki naturalne
 
Encyklopedia PWN
Etiopia. Warunki naturalne.
Ponad 1/2 pow. na wys. powyżej 1200 m; w zachodniej części Wyż. Abisyńska (Ras Daszen, 4620 m), w południowo-wschodniej — Wyż. Somalijska (Batu, 4307 m), rozdzielone Rowem Abisyńskim (system Wielkich Rowów Afryk.); charakterystyczną cechą rzeźby są głęboko wcięte doliny i stoliwa (tzw. amby); na północnym wschodzie Kotlina Danakilska z jez. Asalie; gł. rz.: Nil Błękitny (Abbaj), Uebi Szebeli, Omo, Auasz; w okresie letnich deszczów rzeki silnie wzbierają, w porach suchych często wysychają; największe jez.: Tana, Abbaja. Klimat podrównikowy, na Wyż. Abisyńskiej wilgotny, na południowym wschodzie — suchy; w północno-wschodniej części zwrotnikowy skrajnie suchy (pustynny); roczne opady 1500–1800 mm w środkowej części, 150–600 mm na południowym wschodzie, w strefie przybrzeżnej lokalnie poniżej 50 mm; zapadlisko Kotliny Danakilskiej należy do najgorętszych obszarów Ziemi (średnia temp. roczna 25–35°C przy bardzo wysokiej wilgotności powietrza). Wyraźne piętra klim.-roślinne: gorące kolla (do wysokości ok. 1500 m), utworzone przez półpustynie, kolczaste zarośla, sawanny lub lasy sawannowe i skrawki lasów wiecznie zielonych; umiarkowane ciepłe uejna dega (do 2500 m), najgęściej zaludnione, zajęte przez uprawy rolne i plantacje eukaliptusów; powyżej, w umiarkowanym piętrze dega rosną niskopienne lasy jałowcowe i bambusowe oraz zarośla wrzośców Erica arborea; łąki wysokogórskie w chłodnym piętrze czokie są użytkowane jako pastwiska. Etiopia jest ojczyzną kawy, Coffea arabica, także wielu odmian jęczmienia i pszenicy. 13 parków nar., w tym Simien oraz doliny rzek: Auasz i Omo wpisane na Listę Świat. Dziedzictwa Przyr. i Kult. UNESCO; rezerwaty przyrody, tereny myśliwskie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia