Etiopia. Gospodarka
 
Encyklopedia PWN
Etiopia. Gospodarka.
Jeden z najsłabiej rozwiniętych i najbiedniejszych krajów świata; PKB wg parytetu siły nabywczej 700 dolarów USA na 1 mieszkańca (2007); dług zagraniczny wynosi 3,8 mld dolarów USA (2007); kraj korzysta z pomocy finansowej; erozja gleb i powtarzające się długotrwałe susze doprowadziły do katastrofy głodu (zwłaszcza w regionach Tigraj i Uello); od 1991 wprowadzanie elementów gospodarki rynkowej. 48,8% wartości PKB wytwarza rolnictwo, zatrudniające 80% ludności zawodowo czynnej, 38,3% usługi (12% zatrudnionych) i 12,9% — przemysł (8% zatrudnionych).
Przemysł. Niewielkie wydobycie złota, platyny, soli kam., rud manganu, siarki, soli potasowych; znane złoża węgla brunatnego, rud żelaza i miedzi, ropy naft., gazu ziemnego; 80% energii elektrycznej wytwarzają elektrownie wodne, okresowo nieczynne; przemysł przetwórczy słabo rozwinięty, gł. spoż. (olejarski, cukrowniczy, tytoniowy), włók. (bawełniany), chem. (mydlarski), skórz., materiałów budowlanych (cement); rzemiosło (tkactwo, wyroby ze skóry i kości). Małe zakładu przem. zostały częściowo sprywatyzowane (gł. produkcja rzemieślnicza), większe fabryki są nadal własnością państwa.
Rolnictwo. Grunty orne zajmują ok. 13% pow., łąki i pastwiska — 41%; najważniejsze uprawy żywieniowe: teff (miłka abisyńska), kukurydza, jęczmień, pszenica, trzcina cukrowa, ponadto rośliny strączkowe, warzywa, sezam, orzeszki ziemne; w latach bogatych w opady na żyznych glebach wulk. 2–3 zbiory w ciągu roku; gł. artykułem eksportowym jest kawa, ok. 80% zbiorów pochodzi z naturalnych lasów kawowych (zwłaszcza w regionie Keffa); hodowla bydła (38 mln sztuk, 2004), owiec (16,6 mln), kóz (9,6 mln), mułów i osłów oraz wielbłądów. Leśnictwo, drewno przeznacza się gł. na opał; połowy gł. słodkowodne.
Transport i łączność. Transport lotn. (2 porty międzynar., ponad 40 lotnisk); dł. dróg kołowych 33,8 tys. km (2003), w tym 12% km utwardzonych; Addis Abeba jest połączona linią kol. (dł. w granicach Etiopii — 678 km) z portem Dżibuti oraz szosą z Nairobi (w Kenii). W dalszym ciągu ważną rolę odgrywa transport juczny. W użyciu 178 tys. telefonów komórkowych (2004).
Handel zagraniczny. Bilans handlu zagranicznego od wielu lat jest ujemny. W 2005 wartość eksportu wyniosła 612 mln dol. USA, importu zaś 2,7 mld dol. USA. Deficyt handl. niwelują kredyty i bezzwrotne pożyczki zagr. oraz darowizny. Podstawą eksportu jest kawa, ponadto skóry surowe i garbowane, ziarno sezamowe, złoto. Import obejmuje maszyny i urządzenia, żywność oraz paliwa. Najważniejsi partnerzy handl. to: Japonia, Arabia Saudyjska, USA, Włochy, Chiny. Główna wymiana handl. z zagranicą odbywa się przez port Dżibuti.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Addis Abeba, Merkato — jeden z największych targów w Afryce Wschodniej (Etiopia)fot. P. Mroziński/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia