Czad. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Czad. Ustrój polityczny.
Zgodnie z konstytucją z 1996 Czad jest republiką, z prezydentem wybieranym w wyborach powszechnych na 5 lat, jako głową państwa. Władza ustawodawcza należy do 2-izbowego parlamentu składającego się ze Zgromadzenia Narodowego liczącego 125 deputowanych, wybieranych w wyborach powszechnych na 4 lata, oraz z Senatu wybieranego w wyborach pośrednich na kadencję 6-letnią (1/3 składu jest odnawiana co 2 lata). Władzę wykonawczą sprawuje rząd z premierem na czele, premiera powołuje prezydent.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia