Czad. Gospodarka
 
Encyklopedia PWN
Czad. Gospodarka.
Czad należy do najsłabiej rozwiniętych krajów świata; produkt krajowy brutto wg parytetu siły nabywczej 1,6 tys. dolarów USA na 1 mieszkańca (2007); długoletnia wojna domowa, susza w strefie Sahelu, a następnie powodzie i plaga szarańczy 1988–89, doprowadziły do kryzysu gospodarczego, i całkowitego uzależnienia Czadu od pomocy zagranicznej (głównie francuskiej). 30,6% wartości PKB dostarczają usługi, 22,2% rolnictwo. W miastach dotkliwe jest bezrobocie.
Przemysł. W północnej części nie eksploatowane złoża rud wolframu, cyny i uranu, fosforytów; niewielkie wydobycie ropy naft. i soli; produkcja energii elektrycznej 120 mln kW · h (2003); przemysł spoż. (olejarnie, rzeźnie, browary, młyny, łuszczarnie ryżu, cukrownie), oczyszczalnie bawełny, fabryki włók.; 2 niewielkie rafinerie ropy naft. w pobliżu Ndżameny.
Rolnictwo. Na południu dominuje uprawa roli (gł. kopieniactwo), a w części środkowej i północnej koczowniczy chów zwierząt; produkcja roln. nie pokrywa zapotrzebowania na żywność; gł. uprawy: proso, sorgo, kukurydza, ryż, maniok, trzcina cukrowa, jams, orzeszki ziemne, palma daktylowa, na eksport — bawełna; hodowla bydła, kóz, owiec wielbłądów; połów ryb na jez. Czad i w rzekach.
Transport i łączność. Transport jest slabo rozwinięty. Żegluga na Szari od Sarh do jeziora Czad i na Logone; 33,4 tys. km dróg kołowych dostępnych tylko w porze suchej; 40 lotnisk, od 1967 międzynarodowy port lotniczy w Ndżamenie.
Handel zagraniczny. Eksport produktów naft. (49,3%), żywych zwierząt, bawełny; import maszyn i urządzeń, żywności, produktów naft. i chem., tekstyliów; handel gł. z USA, Francją, Kamerunem, Portugalią, Belgią, Holandią.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Bork, oaza Faya-Largeau (Czad)fot. O. Stanisławska/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia