Czad. Partie polityczne
 
Encyklopedia PWN
Czad. Partie polityczne.
System wielopartyjny. Działa ok. 60 partii polit. i ugrupowań; w wyborach parlamentarnych 1997 największe poparcie zdobyły: Patriotyczny Ruch Ocalenia (MPS, utworzony 1990 jako ugrupowanie wojsk.-polit., do 1992 jedyna legalna partia polit.), Związek na rzecz Odnowy i Demokracji (URD, utworzony 1992) oraz Nar. Związek na rzecz Rozwoju i Odnowy (UNDR).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia