Brytyjska Kompania Południowoafrykańska
 
Encyklopedia PWN
Brytyjska Kompania Południowoafrykańska, British South Africa Company,
bryt. prywatna spółka działająca 1889–1965, zorganizowana z inicjatywy C. Rhodesa w celu kolonizacji terytoriów w południowej Afryce;
utworzona na wzór kompanii handlowej z XVI–XVII w.; 1889 otrzymała od rządu przywilej działania na północ od Limpopo z prawem zawierania traktatów, sprawowania władzy adm., utrzymywania policji; w latach 90. XIX w. opanowała tereny zw. Rodezją (ob. Zimbabwe i Zambia), likwidując m.in. państwo Matabele; nabywała ziemie i prawa do eksploatacji złóż mineralnych, wspierała napływ białych osadników; 1895 jej administrator L.S. Jameson przeprowadził nieudany atak na Rep. Południowoafryk. (Transwal); 1923–24 posiadłości B.K.P. przejął rząd bryt., tworząc kolonie: Rodezja Południowa (z samorządem białych osadników) i Rodezja Północna; zachowała prawa gosp., zwłaszcza wysoko dochodowe prawo do eksploatacji złóż, przejęte przez rząd Rodezji Południowej (1933) i Zambię (1964).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia