Breszko-Breszkowska Jekatierina K.
 
Encyklopedia PWN
Breszko-Breszkowska Jekatierina K., ur. 25 I 1844, Iwanowo k. Witebska, zm. 12 IX 1934, w pobliżu Pragi,
matka Nikołaja, działaczka partii eserowców;
Polka; w latach 60. XIX w. zaangażowana w akcję oświecenia ludu; od 1873 działaczka ruchu narodnickiego, uczestniczyła w akcji „pójścia między lud”; aresztowana 1874 za organizowanie kółek rewolucyjnych w Kijowie, do 1896 dwukrotnie na katordze; po założeniu 1901/02 Partii Socjalistów Rewolucjonistów 1903–05 na emigracji, po powrocie do Rosji reprezentowała prawe skrzydło KC eserowców; zwolenniczka współpracy z liberalną inteligencją; 1907 aresztowana, 1910–17 na zesłaniu na Syberii; 1917 wybrana do Konstytuanty, od 1918 w antybolszewickim rządzie (Komitet Członków Zgromadzenia Ustawodawczego w Rosji); od 1919 na emigracji.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia