Branicki Jan Klemens
 
Encyklopedia PWN
Branicki Jan Klemens III, ur. 21 IX 1689, zm. 9 X 1771,
mąż Izabeli, hetman wielki koronny, kasztelan krak., jeden z największych magnatów w połowie XVIII w.;
przywódca stronnictwa hetmańskiego, przeciwnik Familii, związany z Radziwiłłami, Potockimi i dworem fr.; 1763–64 kontrkandydat Stanisława Augusta Poniatowskiego do tronu pol.; sympatyzował z konfederacją radom. i barską; rozbudował Białystok — 1745 zał. wojsk. szkołę bud. i inżynieryjną oraz teatr.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Tykocin, na pierwszym planie pomnik S. Czarnieckiego, w głębi kościół Misjonarzy i budynek alumnatu wojskowegofot. Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia