Botswana. Gospodarka
 
Encyklopedia PWN
Botswana. Gospodarka.
Kraj słabo rozwinięty, uzależniony gospodarczo od RPA. Wzrost gospodarczy związany z rozwojem górnictwa (po 1970); PKB wg parytetu siły nabywczej na 1 mieszkańca wynosi 14,7 tys. dolarów USA (2007). Górnictwo dostarcza 34% PKB i ponad 90% wartości eksportu; wydobywa się diamenty (30 mln karatów, 2003), rudy miedzi i niklu, węgiel kamiennego; główny ośrodek górnictwa we wschodniej części kraju; nieeksploatowane złoża soli, rud kobaltu i niklu, węgla. W rolnictwie (63% czynnych zawodowo) dominuje pasterstwo (w mln sztuk): kóz (2,2), bydła (1,7), owiec (0,4); kopieniacza uprawa kukurydzy, prosa i sorga. Słabo rozwinięty przemysł przetwórczy; zwiększa się znaczenie przemysłu spożywczego (przetwórnie mięsa, browary), włókienniczego, chemicznego i papierniczego; prawie cała energia elektryczna importowana z RPA. Sieć drogowa słabo rozwinięta; przez wschodnią Botswanę przechodzi główna linia kolejowa łącząca RPA z Zimbabwe; międzynarodowe lotnisko w Gaborone. Wywóz głównie diamentów (83% wartości eksportu, 2002), rud miedzi i niklu, mięsa, skór; handel głównie z krajami Europy (zwłaszcza Wielką Brytanią, Szwajcarią) i Afryki Południowej (RPA, Zimbabwe).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia