Botswana. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Botswana. Ustrój polityczny.
Republika, czł. bryt. Wspólnoty Narodów; konstytucja z 1966, modyfikowana 1997; głową państwa i szefem rządu jest prezydent wybierany przez parlament na 5-letnią kadencję; władza ustawodawcza należy do jednoizbowego parlamentu — Zgromadzenia Nar., o kadencji 5-letniej; w jego skład wchodzi 46 deputowanych (40 wyłanianych w wyborach powszechnych, 4 mianowanych przez prezydenta i 2 z urzędu); władzę wykonawczą sprawuje mianowany przez prezydenta rząd; organem doradczym jest 15-osobowa Izba Wodzów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia