Bernoulliego równanie
 
Encyklopedia PWN
Bernoulliego równanie,
równanie wyrażające zasadę zachowania energii w odniesieniu do ruchu płynu doskonałego, tj. nielepkiego i nieściśliwego; sformułowane 1738 przez D. Bernoulliego.
W ustalonym przepływie, w polu grawitacyjnym, suma energii kinetycznej, energii potencjalnej wysokości i energii potencjalnej ciśnienia jednostki masy płynu jest stała (const) wzdłuż linii prądu: , gdzie v — prędkość przepływu, p — ciśnienie, ρ — gęstość, z — wysokość położenia punktów linii prądu, g — przyspieszenie grawitacyjne; w hydraulice używa się postaci (w wymiarze długości), wygodniejszej w zastosowaniach, a w aerodynamice postaci (w wymiarze ciśnienia), w której pominięto człon energii wysokości, mający małą wartość (mała gęstość ρ powietrza)
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia