Avogadra prawo
 
Encyklopedia PWN
Avogadra prawo,
prawo, zgodnie z którym w tych samych warunkach (ciśnienie i temperatura), w takich samych objętościach różnych gazów doskonałych znajduje się jednakowa liczba cząstek;
p.A. można sformułować także w inny sposób: mol każdej substancji w stanie gazowym w jednakowej temperaturze i pod jednakowym ciśnieniem zajmuje jednakową objętość (22,413 dm3 pod ciśnieniem 1013,25 hPa i w temp. 0°C).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia