objętość molowa
 
Encyklopedia PWN
objętość molowa,
objętość 1 mola danej substancji;
jednostka w układzie SI: m3/mol.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia