objętość
 
Encyklopedia PWN
objętość,
mat. miara przestrzenna, jedna z podstawowych wielkości fizycznych związana z bryłami geometrycznymi (ciałami fizycznymi);
jednostką objętości w układzie SI jest m3; objętość V bryły ograniczonej wyraża się całką potrójną , gdzie całkowanie jest rozciągnięte na część przestrzeni, którą zajmuje rozważana bryła; dla wielościanów i niektórych innych brył objętość wyznacza się elementarnie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia