Atanazy Wielki
 
Encyklopedia PWN
Atanazy Wielki, Atanazy Aleksandryjski, Atanazy z Aleksandrii, gr. Athanásios, łac. Athanasius, święty, ur. ok. 296, Aleksandria, zm. 2 V 373, Aleksandria,
teolog, biskup Aleksandrii; Ojciec i Doktor Kościoła;
Ojciec i Doktor Kościoła (jeden z 4 wielkich gr. Doktorów Kościoła, obok św. Bazylego Wielkiego, św. Jana Chryzostoma i św. Grzegorza z Nazjanzu); na soborze nicejskim występował przeciw Ariuszowi; kilkakrotnie skazywany przez cesarzy rzym. na wygnanie z Aleksandrii; autor pism apologetycznych polemizujących z arianizmem, w których bronił ortodoksyjnej nauki o współistotności Słowa Bożego (Logosu) z Bogiem Ojcem, o boskości Ducha Świętego i Chrystusa, wcieleniu i odkupieniu; pozostawił także dzieła pastoralne, ascetyczne, egzegetyczne i hist.-polemiczne.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia