Ariusz
 
Encyklopedia PWN
Ariusz, gr. Áreios, łac. Arius, ur. ok. 256 lub 260, Cyrenajka w Libii, zm. 336,
kapłan w Aleksandrii, twórca arianizmu,
twórca arianizmu, którego zasady wyłożył w poemacie teologicznym Thalía; negował koncepcję równości osób boskich (Trójca Święta); potępiony przez Kościół na soborze nicejskim (325), następnie zrehabilitowany (335) .
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia