zwyczajna

Encyklopedia PWN

fiz. rozdwojenie promieniowania świetlnego przechodzącego przez ośrodek optycznie anizotropowy (anizotropia optyczna);
zaskrońce, Natricinae,
podrodzina węży z rodziny połozowatych;
mat. pojęcie określające sposób zachowania się wielkości zmiennej, polegający na skupianiu się jej wokół pewnej wartości;
zimorodki, Alcedininae,
podrodzina ptaków z rodziny zimorodkowatych;
Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce, Verband der Deutschen Sozial-Kulturellen Gesselschaften in Polen,
organizacja naczelna stowarzyszeń mniejszości niem. w Polsce;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia