zwyczajna

Encyklopedia PWN

bot. roślina zielna, → dziurawiec (zwyczajny).
olejek eteryczny otrzymywany przez destylację z parą wodną świeżych lub wysuszonych kłączy tataraku zwyczajnego;
roln. jednoroczna roślina pastewna, spokrewniona z gryką zwyczajną (gryka), której często towarzyszy jako chwast.
tchórz, tchórz zwyczajny, Mustela putorius,
gatunek ssaka drapieżnego z rodziny łasicowatych;
teologia
[gr. theós ‘Bóg’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
uporządkowana wiedza religijna.
terroryzm
[łac.],
różnie umotywowane, najczęściej ideologicznie, planowane i zorganizowane działania pojedynczych osób lub grup, podejmowane z naruszeniem istniejącego prawa w celu wymuszenia od władz państwowych i społeczeństwa określonych zachowań i świadczeń, często naruszające dobra osób postronnych; działania te są realizowane z całą bezwzględnością, za pomocą różnych środków (nacisk psychiczny, przemoc fizyczna, użycie broni i ładunków wybuchowych), w warunkach specjalnie nadanego im rozgłosu i celowo wytworzonego w społeczeństwie lęku.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia