związków

Encyklopedia PWN

organizacja zał. 1922 w Warszawie przez 7 związków, jako najwyższa władza sport. w Polsce
polska centrala związków zawodowych;
Międzynarodowa Konfederacja Wolnych Związków Zawodowych (MKWZZ), ang. International Confederation of Free Trade Unions Wymowa(ICFTU Wymowa), fr. Confédération internationale des syndicats libres (CISL),
międzynar. centrala związków zawodowych, zał. 1949 w Londynie w wyniku rozłamu w Świat. Federacji Związków Zawodowych;
ogólnopol. centrala związków zawodowych, utworzona XI 1944 w Lublinie;
Centrala Zjednoczenia Klasowych Związków Zawodowych w Rzeczypospolitej Polskiej (CZKZZ), do 1929 pod nazwą Centralne Zrzeszenie Klasowych Związków Zawodowych w Polsce,
prorządowa centrala związkowa, z siedzibą w Warszawie;
zrzeszenie związków polskiej spółdzielczości rolniczej, założone VI 1924 w Warszawie;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia