zupełna

Encyklopedia PWN

mat. przestrzeń metryczna, w której każdy ciąg Cauchy’ego, tzn. mający dowolnie blisko siebie dostatecznie dalekie wyrazy, ma granicę;
mat. problemy obliczeniowe o szczególnych własnościach z punktu widzenia teorii złożoności obliczeniowej;
wyżarzanie stali prowadzone w temperaturze austenityzowania, później powolne ochłodzenie;
mat. pochodna funkcji wielu zmiennych rzeczywistych; mówi się, że funkcja f = (f1, ... , fn): ℝm → ℝn ma różniczkę zupełną Df(x) = A w punkcie x, jeśli istnieje przekształcenie liniowe A: ℝm → ℝn, takie że  = 0;
inwersja
[łac. inversio ‘odwrócenie’],
log. jedna z form wnioskowania bezpośredniego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia