różniczkę zupełną

Encyklopedia PWN

mat. pochodna funkcji wielu zmiennych rzeczywistych; mówi się, że funkcja f = (f1, ... , fn): ℝm → ℝn ma różniczkę zupełną Df(x) = A w punkcie x, jeśli istnieje przekształcenie liniowe A: ℝm → ℝn, takie że  = 0;
Clairaut
[klerọ]
Alexis Claude, ur. 7 V 1713, Paryż, zm. 17 V 1765, tamże,
fr. matematyk, astronom i geodeta;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia