ziemi

Encyklopedia PWN

ugrupowanie polit., działające 1919–23 gł. na ziemiach wschodniej Polski;
społ.-zawodowa organizacja rolników, zał. 1944 w Lublinie z inicjatywy działaczy PPR i SL;
pierwsza na ziemiach pol. chłopska organizacja polit., zał. 1893 przez J. i S. Potoczków;
komunist. organizacja młodzieżowa, utworzona I 1943 w Warszawie;
organizacje społeczne, zrzeszające na zasadzie dobrowolności pracowników najemnych w celu obrony i reprezentowania ich wspólnych interesów ekonomicznych i socjalnych, tworzone wg kryterium zawodu, gałęzi produkcji lub regionu;
Żak Jan, ur. 12 III 1923, Betków k. Kościana, zm. 4 I 1990, Poznań,
archeolog;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia