Związek Stronnictwa Chłopskiego
 
Encyklopedia PWN
Związek Stronnictwa Chłopskiego (ZSCh),
pierwsza na ziemiach pol. chłopska organizacja polit., zał. 1893 przez J. i S. Potoczków;
działał w Galicji, gł. ośr. był Nowy Sącz; program ZSCh podkreślał przywiązanie stronnictwa do religii i Kościoła katol., solidaryzm nar., równoprawność chłopów wobec innych grup społ., lojalność wobec władz austr., sprawiedliwe rozłożenie podatków, wskazywał na znaczenie oświaty; organ prasowy: „Związek Chłopski” (1894–1906); 1895 część działaczy współtworzyła galicyjskie Stronnictwo Ludowe (Polskie Stronnictwo Ludowe), 1908 zaś większość z nich przystąpiła do PSL.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia