ziemi

Encyklopedia PWN

w. gminna w woj. śląskim, w pow. zawierciańskim, na pograniczu Wyż. Miechowskiej i Progu Lelowskiego, w zabagnionej dolinie Pilicy;
Żechowski Stefan, ur. 19 VII 1912, Książ Wielki k. Miechowa, zm. 29 X 1984, tamże,
malarz i rysownik;
archeol. jedna z 3 epok, na które 1836 Ch.J. Thomsen podzielił pradzieje, następująca po epoce brązu;
nadwodna budowla (zw. też chatką) wznoszona przez bobry z chrustu, liści, oblepiana z zewnątrz mułem; zakładane wówczas, gdy ukształtowanie terenu uniemożliwia kopanie nor mieszkalnych.
Żółtowski Adam, ur. 4 XII 1881, Lwów, zm. 7 V 1958, W. Brytania,
filozof i historyk;
Żuławski Jerzy, ur. 14 VII 1874, Lipowiec (Rzeszowskie), zm. 9 VIII 1915, Dębica,
ojciec Juliusza, Marka i Wawrzyńca Jerzego, dramaturg, powieściopisarz, eseista;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia