ziemi

Encyklopedia PWN

w dawnej Polsce ustawy wydawane przez rady miejskie lub ławy sądowe miast na prawie niemieckim, uzupełniające istniejące przepisy prawne zgodnie z aktualnymi potrzebami miasta;
Wilno, Vilnius Wymowa,
stolica Litwy, na południowym wschodzie kraju, w odległości 315 km od Morza Bałtyckiego i 32 km od granicy z Białorusią.
Winawer Bruno, ur. 17 III 1883, Warszawa, zm. 11 IV 1944, Opole Lubelskie,
komediopisarz, prozaik, z wykształcenia fizyk;
Indianie Ameryki Północnej zamieszkujący pierwotnie tereny wschodnie obecnego stanu Wisconsin;
Witenes, litew. Vytenis Wymowa, ur. ok. 1265, zm. 1315,
wielki książę litewski od 1295, syn Pukuwera, starszy brat Giedymina;
żaglowo-śrubowa korweta ros.;
Witkowski August Wiktor, ur. 12 X 1854, Brody k. Lwowa, zm. 12 I 1913, Kraków,
fizyk;
Witold, litew. Vytautas Wymowa, na Litwie zw. Wielkim, ur. ok. 1352, zm. 27 X 1430, Troki,
wielki książę litewski.
Witwicki Mikołaj, ur. 1764, Żurki (ziemia halicka), zm. 1853,
prekursor nowoczesnego pszczelarstwa w Polsce;
Władysław I, Włodzisław, z dyn. Piastów, ur. ok. 1400, zm. w nocy z 11 na 12 XII 1455, Niedźwiada k. Sochaczewa,
książę mazowiecki, najmłodszy syn Siemowita IV, brat Siemowita V, Cymbarki, Kazimierza II i Aleksandra, ojciec Siemowita VI i Władysława II;
Władysław III Warneńczyk, z dynastii Jagiellonów, ur. 11 X 1424, zm. 10 XI 1444, k. Warny,
król Polski i Węgier.
Władysław Opolczyk, z dynastii Piastów, ur. między 1326 a 1330, zm. 8 lub 18 V 1401, Opole,
książę opolski od 1356, palatyn Węgier od 1367, pan Rusi Halickiej, wnuk Bolesława I opolskiego.
w szerokim znaczeniu — stosunek społeczny między 2 jednostkami lub 2 grupami społecznymi, polegający na tym, że jedna ze stron może w sposób trwały i uprawniony zmuszać stronę drugą do określonego postępowania i ma środki zapewniające kontrolę tego postępowania;
1805–14 państwo wł.;
towarzystwo nauk. ogólne, zał. 1979, z siedzibą we Włocławku;
Włodkowic Paweł z Brudzenia, Paulus Vladimiri, ur. ok. 1370, Brudzeń nad Skrwą, zm. po 9 X 1435, Kraków,
prawnik, pisarz religijno-polityczny, dyplomata.
naród rom. tworzący podstawową ludność Włoch, liczni emigranci i społeczności pochodzenia wł., m.in. w: USA (15,9 mln — 2000), Kanadzie (1,3 mln — 2001), Australii (800 tys. — 2001), Niemczech (ponad 600 tys. — 2002), Francji (ponad 400 tys. — 1999), Szwajcarii (ok. 320 tys. — 2001) oraz Ameryce Południowej (zwłaszcza Argentynie i Brazylii);
włókna otrzymywane z org. polimerów syntetycznych lub naturalnych oraz substancji nieorg.;
„Wöchentliche Zeitung”
[wọchəntlıśə cạituŋ],
druk informacyjny;
zespół urządzeń i budowli inżynierskich służących do zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę — w wymaganej ilości, o wymaganej jakości i pod wymaganym ciśnieniem, o każdej porze.

Ilustracje, multimedia

Słownik języka polskiego PWN

obrót dzienny Ziemi «pozorny obrót sklepienia niebieskiego w ciągu doby, wywołany rzeczywistym obrotem wirowym Ziemi»
oś Ziemi, oś ziemska «wyobrażalna prosta przechodząca przez bieguny geograficzne, wokół której Ziemia obraca się w ciągu doby»
płaszcz Ziemi «strefa pomiędzy skorupą ziemską a jądrem Ziemi»
rzeźba terenu, rzeźba powierzchni ziemi «ukształtowanie powierzchni ziemi»
trzęsienie (ziemi) «gwałtowne wstrząsy skorupy ziemskiej wywołane głównie przemieszczeniami mas skalnych w głębi Ziemi»
ziemia
1. Ziemia «trzecia planeta Układu Słonecznego»
2. «warstwa piasku, gliny, próchnicy itp. tworząca powierzchnię lądu»
3. «powierzchnia, po której poruszają się ludzie»
4. «teren będący czyjąś własnością»
5. pot. «podłoga»
6. «obszar stanowiący pewną całość, np. etnograficzną, geograficzną»
7. «ląd»
8. «kraj, ojczyzna»
9. «w dawnej Polsce: jednostka administracyjna mniejsza od województwa»
metale ziem alkalicznych «berylowce»
metale ziem rzadkich «skandowce»
ziemia fulerska «skała osadowa używana jako środek oczyszczający i odbarwiający»
ziemia okrzemkowa «skała osadowa wykorzystywana w przemyśle»
ziemie rzadkie «tlenki pierwiastków chemicznych z III grupy pobocznej układu okresowego pierwiastków»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia