zespół napędowy

Encyklopedia PWN

w znaczeniu ogólnym zespół urządzeń służących do napędzania (napęd), jednak nazwa ta jest używana gł. na określenie zespołu urządzeń przenoszących napęd z silnika na koła jezdne pojazdu drogowego lub szynowego (lokomotywa, parowóz);
technologiczna maszyna robocza do obróbki przedmiotów w celu nadania im wymaganego kształtu, wymiarów i gładkości powierzchni;
urządzenie (zwane napędowym) lub zespół urządzeń (zespół napędowy) do wprowadzania w ruch maszyny, mechanizmu itp.
lotn. siła wytwarzana przez zespół napędowy statku latającego lub rakiety;
techn.część konstrukcji łącząca w jedną całość pozostałe części, zespoły i podzespoły wchodzące w skład tej konstrukcji;
przyrządy wchodzące w skład wyposażenia statku powietrznego, przekazujące dane umożliwiające lub ułatwiające załodze pilotaż, nawigację, kontrolę pracy zespołu napędowego oraz kontrolę funkcjonowania zespołów statku (np. podwozia, klap) i instalacji (np. tlenowej, klimatyzacji).
motocykl
[łac.-gr.],
pojazd mech. napędzany silnikiem spalinowym (tłokowym lub Wankla), jednośladowy (2 koła jezdne umieszczone jedno za drugim), przeznaczony do przewozu 1 lub 2 osób;
przemiennopłat, konwertoplan, zmiennopłat,
samolot, którego skrzydła wraz z zespołem napędowym (lub sam zespół napędowy) mogą zmieniać pozycję względem kadłuba zależnie od fazy lotu;
pojazd drogowy silnikowy, dwuśladowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h, przeznaczony do przewozu osób i/lub ładunku, ciągnięcia przyczep albo wykonywania określonych czynności (np. samochód diagnostyczny);
drgania elementów sprężystych maszyn, zespołów maszyn. i maszyn jako całości;
kaseta magnetofonowa, kaseta audio,
kaseta z taśmą magnet. służąca do zapisywania i odtwarzania dźwięku przy użyciu magnetofonu kasetowego;
system transportu osób i ładunków za pomocą pojazdów poruszających się po wyznaczonym torze.
dyscyplina nauk. wyodrębniona w latach 30. XX w.; obejmuje zespół nauk o nauce tworzący „federację metanauk”, które prowadzą badania podstawowe, stosowane i wdrożeniowe oraz dociekania o teoret. i praktycznych celach szeroko pojętej nauki, rozpatrywanej w różnych aspektach i z różnych punktów widzenia;
skrzynia biegów, skrzynka biegów, skrzynia (skrzynka) prędkości,
w znaczeniu szerszym przekładnia zmianowa o zwartej budowie, zamknięta w szczelnym kadłubie, wchodząca w skład mechanizmu napędowego maszyny (np. obrabiarki) lub pojazdu mech.; w węższym znaczeniu jedynie przekładnia zmianowa pojazdu służąca do zmiany przełożeń (biegów) między wałem korbowym silnika a kołami napędowymi,
roln. zespół złożony z energetycznego źródła napędowego (silnika, ciągnika) i narzędzia lub maszyny;
autorotacja
[gr. autós ‘sam’, łac. rotatio ‘obracanie’],
samokręt, samoobrót,
zjawisko samoczynnego obracania się szybowca, samolotu, wirnika nośnego śmigłowca, sprężarki silnika turboodrzutowego itp.;
termin określający zespół zjawisk związanych z przekraczaniem przez statek powietrzny prędkości równej prędkości a rozchodzenia się dźwięku w atmosferze;
Braun Werner von Wymowa, ur. 23 III 1912, Wyrzysk (niem. Wirsitz), zm. 16 VI 1977, Alexandria k. Waszyngtonu,
niemiecki inżynier mechanik, pionier techniki rakietowej i kosmicznej.
rodzaj broni miotającej, która do napędu pocisków wykorzystuje energię gazów powstających podczas spalania ładunku miotającego (napędowego);
człowiek, Homo sapiens,
istota żywa wyróżniająca się wśród innych najwyższym rozwojem psychiki i życia społecznego, jedyna posiadająca kulturę i zdolna do jej tworzenia, pod względem biologicznym gatunek człowiekowatych (Homo sapiens) żyjący od schyłku plejstocenu;

Tabele, zestawienia

Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia