zbrojna

Encyklopedia PWN

regularne i konspiracyjne pol. formacje zbrojne, walczące 1939–45 w obronie Polski i w celu wyzwolenia kraju spod okupacji.
zgodnie z rozdziałem VII Karty Narodów Zjednoczonych mają się składać z kontyngentów sił zbrojnych (powietrznych, mor., lądowych) dostarczanych przez państwa członkowskie na podstawie specjalnych układów zawieranych z Radą Bezpieczeństwa (układy takie nie zostały dotychczas zawarte);
ogólnopolska niepodległościowa konspiracyjna organizacja wojskowa, tworzona od przełomu III i IV 1945 przez p.o. komendanta sił zbrojnych w kraju (pułkownik J. Rzepecki „Ożóg”), 7 V 1945 formalnie usankcjonowana przez p.o. naczelnego wodza generała W. Andersa.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia