siły zbrojne ONZ
 
Encyklopedia PWN
siły zbrojne ONZ,
zgodnie z rozdziałem VII Karty Narodów Zjednoczonych mają się składać z kontyngentów sił zbrojnych (powietrznych, mor., lądowych) dostarczanych przez państwa członkowskie na podstawie specjalnych układów zawieranych z Radą Bezpieczeństwa (układy takie nie zostały dotychczas zawarte);
zadaniem sił zbrojnych ONZ ma być stosowanie sankcji zbrojnych w razie naruszenia pokoju oraz w przypadku aktów agresji; 1950–53 na podstawie decyzji Rady Bezpieczeństwa (wymagana przez Kartę Narodów Zjednoczonych jednomyślność została osiągnięta dzięki bojkotowi posiedzenia Rady przez ZSRR) siły zbrojne ONZ, składające się z wojsk kilkunastu państw (gł. USA), uczestniczyły w wojnie koreań. po stronie napadniętej Korei Południowej; ONZ podejmuje tylko operacje pokojowe z użyciem nar. kontyngentów sił zbrojnych, które mają ograniczone działania — ich użycie wymaga zgody państwa, na którego terytorium jest prowadzona akcja.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia