zator

Encyklopedia PWN

Remer Jerzy, ur. 16 IV 1888, Zator (pow. wadowicki), zm. 16 II 1979, Toruń,
historyk sztuki, muzeolog;
med. martwica rozpływna tkanki mózgu, obejmująca zwykle obszar unaczynienia jednego lub kilku naczyń tętniczych;
Rybarski Roman Franciszek, ur. 3 VII 1887, Zator, zm. 6 III 1942, Oświęcim,
historyk, ekonomista, polityk.
Skawa, w górnym biegu Wsiowy Potok,
rz., prawy dopływ Wisły;
Traube Ludwik, ur. 12 I 1818, Racibórz (niem. Ratibor), zm. 11 IV 1876, Berlin,
niem. lekarz internista;
hydrol. zjawisko hydrologiczne polegające na podniesieniu stanu wody w rzece lub jeziorze, powstałe w wyniku zwiększonego zasilania lub podpiętrzenia zwierciadła wody, utrudniającego swobodny odpływ;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia