rozmiękanie mózgu
 
Encyklopedia PWN
rozmiękanie mózgu,
med. martwica rozpływna tkanki mózgu, obejmująca zwykle obszar unaczynienia jednego lub kilku naczyń tętniczych;
wynik niedokrwienia spowodowanego dużym zwężeniem lub zamknięciem światła tych naczyń; przyczyną mogą być uszkodzenia naczyniowe (stwardnienie lub miażdżyca ściany naczyń) lub zator skrzepliną; pojawienie się ogniska rozmiękania mózgu objawia się klinicznie udarem mózgowym, po którym pozostają określone objawy neurologiczne, np. niedowłady, niedoczulica, zaburzenia mowy; drobne ogniska r.m. mogą pozostać niezauważone.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia