zator

Encyklopedia PWN

Lanci Franciszek Maria, ur. 1799, Fano, zm. 12 XI 1875, Warszawa,
ojciec Witolda, architekt, pochodzenia włoskiego;
Lewandowski Kazimierz, ur. 31 V 1869, Zator, zm. 15 XI 1938, Lwów,
pamiętnikarz, pisarz;
formy zlodzenia wód powierzchniowych — płynących i stojących;
niedokrwienie, ischemia,
med. zmniejszenie przepływu krwi w określonej okolicy ciała;
med. nagłe lub postępujące stopniowo zamknięcie światła jelita powodujące zatrzymanie przesuwania treści jelitowej;
oftalmoplegia
[gr. ophthalmós ‘oko’, plēgḗ ‘uderzenie’],
med. objaw porażenia nerwu okoruchowego oka;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia