zator

Encyklopedia PWN

miasto wojewódzkie (woj. warmińsko-mazurskie), pow. grodzki, w centralnej części Pojezierza Olsztyńskiego, nad Łyną i 11 jeziorami (największe — Ukiel, Kortowskie, Track, Skanda); siedziba powiatu olsztyńskiego.
med. nagłe, krótkotrwałe zaburzenie świadomości spowodowane zahamowaniem czynności kory mózgowej lub tworu siatkowatego;
obniżenie tektoniczne w zachodniej części Podkarpacia Północnego, między Kotliną Ostrawską na zachodzie a Bramą Krakowską na wschodzie;
narządy kręgowców służące do oddychania powietrzem atmosferycznym;
przerzut, metastaza,
med. przeniesienie się procesu chorobowego z ogniska pierwotnego w inne miejsce w organizmie;
kształtowanie koryt rzecznych za pomocą budowli regulacyjnych w celu osiągnięcia optymalnych warunków dla przepływu wody, spływu lodów i ruchu rumowiska (rumowisko rzeczne), a także dział inżynierii wodnej tym się zajmujący.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia