zakrytego

Encyklopedia PWN

zakrycie, okultacja,
astr. przesłonięcie gwiazdy lub planety przez ciało Układu Słonecznego (np. Księżyc, inną planetę, satelity planet), następujące na skutek ruchu tego ciała na sferze niebieskiej;
Banachiewicz Tadeusz, ur. 13 II 1882, Warszawa, zm. 17 XI 1954, Kraków,
polski astronom, geodeta i matematyk.
kras, krasowienie, procesy krasowe,
procesy rozpuszczania skał (wapieni, dolomitów, gipsów, soli kamiennej) przez wody powierzchniowe i podziemne, prowadzące do rozwoju podziemnej cyrkulacji wód i powstania charakterystycznych form powierzchni Ziemi, zwanych formami krasowymi.
sitodruk, filmdruk, drukowanie sitowe, serigrafia,
jedna z metod drukowania, w której stosuje się formę drukową najczęściej w postaci prostokątnej ramy z napiętą na niej siatką z włókien naturalnych lub syntetycznych (poliamidowych lub poliestrowych) albo z metalu, z wytworzonymi w niej elementami drukującymi (nie zakryte oczka siatki przepuszczające farbę) i niedrukującymi (zakryte oczka siatki).
zootechn. stadia rozwojowe pszczoły miodnej, od jaj do stadium owada dorosłego, znajdujące się w otwartych (jaja i larwy zwinięte) lub zakrytych komórkach plastra (larwy wyprostowane, larwy przędzące, przedpoczwarki, poczwarki, owad doskonały);
diazotypia
[gr.],
dwuazotypia,
metoda kopiowania rysunków kreskowych na papierze pokrytym warstwą światłoczułego związku diazoniowego;
James
[dżeımz]
P.D. (Phyllis Dorothy), po mężu White, ur. 3 VIII 1920, Oksford, zm. 27 XI 2014, tamże,
pisarka angielska;
Kamakszi
[sanskr. kāmākṣi, tamilskie kāmāṭci ‘o namiętnych oczach’],
hinduska bogini czczona w południowych Indiach jako małżonka Śiwy (śakti);
kaseta magnetofonowa, kaseta audio,
kaseta z taśmą magnet. służąca do zapisywania i odtwarzania dźwięku przy użyciu magnetofonu kasetowego;
Kopernik Mikołaj, ur. 19 II 1473, Toruń, zm. 24 V 1543, Frombork,
polski astronom, matematyk, lekarz, prawnik i ekonomista; twórca teorii heliocentrycznej.
krytonoski, Rhinocriptidae,
rodzina ptaków z rzędu wróblowych;
lotto
[wł.],
gra towarzyska polegająca na zakrywaniu ponumerowanymi krążkami ponumerowanych pól na specjalnych kartonach tak, aby liczba na krążku i na polu była jednakowa;
łuk, łęk,
arch. element konstrukcyjny lub dekoracyjny, zakrzywiony i podparty na obu końcach.
mapa przedstawiająca występowanie skał o określonym wieku i składzie na powierzchni Ziemi (m.g. zakryta) lub pod tą powierzchnią — na powierzchniach ścięcia naturalnego (m.g. odkryta, np. bez utworów czwartorzędowych) lub ścięcia geometrycznego (np. mapy ścięcia poziomego).
zespół zabiegów z zakresu melioracji, polegających na ograniczeniu lub likwidacji trwałego bądź okresowego nadmiaru wody w glebie;
osteosynteza
[gr. ostéon ‘kość’, sýnthesis ‘zestawienie’],
med. zespolenie odłamów kości;
paleobotanika
[gr. palaiós ‘stary’, ‘dawny’, botánē ‘ziele’],
gałąź botaniki zajmująca się badaniem organizmów roślinnych minionych epok geol., które zachowały się w osadach dzięki procesowi fosylizacji w postaci różnego typu skamieniałości.

Słownik języka polskiego PWN

zakryćzakrywać
1. «położyć coś na czymś, czyniąc to niewidocznym»
2. «znaleźć się na czymś, przed kimś lub czymś, czyniąc coś lub kogoś niewidocznym lub zabezpieczonym od czegoś»
3. «zamknąć czymś jakiś otwór»
4. «ukryć przed kimś emocje, zamiary lub prawdę»
teren zakryty «teren, na którym są lasy, wzniesienia, zabudowania ograniczające widoczność»
zakryć sięzakrywać się
1. «zasłonić się lub okryć się czymś»
2. «zostać zasłoniętym»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia