zagraniczna

Encyklopedia PWN

ekon. zobowiązania finansowe władcy lub rządu, powstałe w wyniku zaciągnięcia kredytu poza granicami kraju w formie pieniężnej lub towarowej.
państwowy fundusz celowy, powołany w Polsce na mocy ustawy z 15 II 1989;
ekon. przekazanie środków pieniężnych kontrahentowi zagranicznemu, który jest zobowiązany do ich zwrotu w terminie późniejszym, wraz z należnymi odsetkami;
izba handlowa, instytucja prawa publicznego,
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia